Сертификати и лицензи

Стойностите създават стойности
Ние от КАСКАДА ООД носим отговорност за нашите клиенти, служители, сътрудници, контрагенти, обществото и природата, от които сме част.
В поведението си към тях се ориентираме спрямо основните принципи и стойности на компанията: Грижа, Ангажираност и Лоялност.
Ние сме убедени, че грижата за стойностите изгражда основата за дългосрочния успех на нашата компания. Създаваните стойности са не само базата за икономическия успех на КАСКАДА ООД, а също така повишават мотивацията на служителите на компания и доверието на клиентите, контрагентите и партньорите ни

СЕРТИФИКАТИ И ЛИЦЕНЗИ
Дейностите на компанията,  са сертифицирани по BS EN  ISO 9001 - Управление на качеството и BS EN  ISO 14001 – Опазване на околната среда.

[/userfiles/files/ISO-9001-2008-BG-new%281%29.jpg][/userfiles/files/ISO-14001-2004-BG-new%281%29.jpg]
Дружеството е член на:
АНК- Германо- Българска индустриално търговска камара;
Съюз на международни превозвачи.