Компаундиране и модифициране

Компаундиране и модифициране

Стремежът на Каскада ООД да развива процеса на преработка на полимерите и да отговаря на постоянно повишаващите се изисквания на клиентите и партньорите си за качество са в тесен унисон с непрекъсващите иновации, които компанията въвежда. Като допълнителен етап от рециклирането, дружеството  въвежда и КОМПАУНДИРАНЕТО.   Избрани и приложени технически коректно различни марки и видове полимери, добавки, оцветители, пълнители и адитиви повишават качеството на полимерните продукти. Така крайните полимери придобиват нови качествени характеристики като по- добра температурна устойчивост, якост, еластичност, негоримост,  отлична хомогенност на масата и технически параметри  спрямо изискванията на клиента. Това води до изключително удобство и ефективност на по- нататъшното им използване и преработване.

Повишеното търсене от страна на клиентите за специални видове с конкретни физико – механични свойства  води до все по-голяма нужда от компаундирани полимери.

Първичните компаунди са подходящи за сериозни приложения с високи технически изисквания, произвеждани от първични полимери и пълнители за постигане на най-добри естетически и технически свойства, с относително нисък толеранс към вариации. Първичните компаунди, отговарят особено точно на изискванията към пластмасовия детайл.

Рециклираните компаунди могат да се използват в производството на технически невзискателни пластмасови части, за които цената е определяща. Произвеждат се от пост–индустриални и пост-консуматорски пластмаси и се радват на широко разнообразие от източници на полимерни суровини.