GaIN / Green IrrigatioN

[/userfiles/files/Norway.png]
Дата: 20 октомври 2020 г.
- ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА  „GaIN / Green IrrigatioN”

Новини: Публична покана във връзка с проекта „GaIN / Green IrrigatioN”, подкрепен с безвъзмездна финансова помощ от Норвегия чрез Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на Програмата 01 - Развитие на бизнеса, иновации и МСП.”

Церемонията по откриването и заключителната конференция ще се проведе на 22 октомври от 10:00 часа на територията на производствената база на Каскада ООД в Царацово, община Пловдив.

Поради ограниченията на COVID-19 е задължително носенето на маска за лице за достъп до сградата.

Също така, телесната температура ще бъде измерена на входа: ако температурата е над 37,5 ° C, достъпът до сградата ще бъде отказан.

Церемонията ще се проведе в двора на завода, за да се гарантира социална дистанция между гостите.
___________________________________________

Дата: 29 ноември 2019 г. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА  „GaIN / Green IrrigatioN”

Новина:  Публична покана във връзка с проекта „GaIN / Green IrrigatioN”, подкрепен с безвъзмездна финансова помощ от Норвегия чрез Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на Програмата 01 - Развитие на бизнеса, иновации и МСП.”
Конференцията за откриване ще се проведе на 13 декември 2019г. от 10:30 часа в зала 2,  Бизнес център Лимакон, адрес: бул. Марица №154 Д, гр. Пловдив

___________________________________________

На 15.10.2019 г. „Каскада” ООД започна изпълнението на проект „GaIN / Green IrrigatioN”, подкрепен от безвъзмездна финансова помощ от Норвегия чрез Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. в рамките на Програмата 01 - Развитие на бизнеса, иновации и МСП. "
Проектът ще се реализира в Царацово, община Пловдив. Планираната продължителност е 12 месеца, а стойността на целия проект е 1 944 000 евро, като сумата на безвъзмездната финансова помощ от 700 000,00 евро е 36% от допустимите разходи по проекта.
Общата цел на проекта „GaIN / Green IrrigatioN”, е да повиши конкурентоспособността на „Каскада” ООД,  чрез въвеждане на нов иновативен продукт на пазара (напоителни тръби, произведени от 80% рециклирана смес) и прилагане на нов иновативен процес и услуга, която ще осигури кръгов подход при производството и дистрибуцията на напоителни тръби и ще превърне компанията във фабрика с почти нулеви емисии. С осъществяването на дейностите по проекта, компанията ще затвори кръга от верига на стойността на тръбите за напояване от капков тип и ще направи процеса по-евтин и по-малко интензивен не само за „Каскада” ООД , но и за селскостопанските производители,  като крайни потребители.
Освен това проектът има за цел да намали икономическите и социалните различия в зоната на ЕИП и да засили двустранните отношения между България и Норвегия. Дейностите по проекта ще подобрят бизнес сътрудничеството между български и норвежки субекти чрез предоставяне на знания и добри практики от Норвегия в областта на кръговата икономика и индустрията с нулеви емисии.

______________________