Рециклиране

Рециклиране

Стремежът на Каскада ООД да развива процеса на рециклиране на полимери и да отговаря на постоянно повишаващите се изисквания на клиентите и партньорите си за качество и обем са в тесен унисон с непрекъсващите иновации, които професионалистите на компанията въвеждат.

В момента КАСКАДА ООД преработва и реализира 1500 тона/месечно рециклирани полимери:

-    LDPE натурално за фолио
-    LDPE цветно за фолио
-    HDPE за фолио
-    HDPE за бластване
-    HDPE за екструзия
-    PP HOMO за рафиа
-    PP HOMO за екструзия
-    PP COPO за екструзия
-    PS кристален    
-    PS удароустойчив

Одобрената, от ръководството на КАСКАДА ООД, инвестиционна програма за следващите няколко години, включва въвеждане на нови машини и технологии, което ще доведе до сериозно увеличение в рециклираните полимери до /над 18 000 тона годишно.  

През 2015г. КАСКАДА ООД  внедри и  въведе в експлоатация първата в света професионална перална инсталация за полимерни отпадъци Vecoplan, като по този начин увеличи двойно общия си производствен капацитет и постигна по- висока енергийна ефективност и по- добро качество на крайния продукт.
Рециклирането на КАСКАДА ООД е сертифицирано от Verpackungsregister и EuCertPlast.

Ръководството на КАСКАДА ООД осъзнава своята отговорност да развива не само успешен, но и социално отговорен бизнес с грижа за защита на околната среда и здравето и безопасността на хората. Стремежът на дружеството да опазва доверието на клиентите и всички заинтересовани страни се гради не само на високото качеството постигнато с влагането на подобрители, адитиви и иновация в областта на полимерите, но и на възприетата политика за управление на околната среда.

За допълнителна информация / запитвания и заявки/- nedev@kaskada-bg.com

 [/userfiles/files/Certificate-Kaskada--0245-2022-GF-SIGNED.png] [/userfiles/files/VERPAKUNGREGISTER_-ENGL.jpg]