Рециклиране

Рециклиране Стремежът на Каскада ООД да развива процеса на рециклиране на полимери и да отговаря на постоянно повишаващите се изисквания на клиентите и партньорите си за качество и обем са в тесен унисон с непрекъсващите иновации, които професионалистите на компанията въвеждат.


В момента КАСКАДА ООД преработва и реализира  800 тона/месечно рециклирани полимери /PP- полипропилен, LDPE- полиетилен високо налягане, HDPE-полиетилен ниско налягане, LLDPE- линеен полиетилен, PS-полистирол/ месечно. Одобрената, от ръководството на КАСКАДА ООД, инвестиционна програма за следващите няколко години, включва въвеждане на нови машини и технологии, което ще доведе до сериозно увеличение в рециклираните полимери до /над 12 000 тона годишно.  


През 2015г. КАСКАДА ООД  внедри и  въведе в експлоатация първата в света професионална перална инсталация за полимерни отпадъци Vecoplan, като по този начин увеличи двойно общия си производствен капацитет и постигна по- висока енергийна ефективност и по- добро качество на крайния продукт.

Ръководството на КАСКАДА ООД осъзнава своята отговорност да развива не само успешен, но и социално отговорен бизнес с грижа за защита на околната среда и здравето и безопасността на хората. Стремежът на дружеството да опазва доверието на клиентите и всички заинтересовани страни се гради не само на високото качеството постигнато с влагането на подобрители, адитиви и иновация в областта на полимерите, но и на възприетата политика за управление на околната среда