Сертификати и лицензи

Стойностите създават стойности
Ние от КАСКАДА ООД носим отговорност за нашите клиенти, служители, сътрудници, контрагенти, обществото и природата, от които сме част.
В поведението си към тях се ориентираме спрямо основните принципи и стойности на компанията: Грижа, Ангажираност и Лоялност.
Ние сме убедени, че грижата за стойностите изгражда основата за дългосрочния успех на нашата компания. Създаваните стойности са не само базата за икономическия успех на КАСКАДА ООД, а също така повишават мотивацията на служителите на компания и доверието на клиентите, контрагентите и партньорите ни

СЕРТИФИКАТИ И ЛИЦЕНЗИ
Дейностите на компанията,  са сертифицирани по BS EN  ISO 9001:2008 - Система за управление на качеството; BS EN  ISO 14001:2004 – Система за опазване на околната среда и EN ISO 50001:2011- Система за управление на енергетиката.

[/userfiles/files/Kaskada_ISO-50001_2021_BG.png][/userfiles/files/ISO-BG-14001_2015.png][/userfiles/files/ISO_BG-9001_2015.png][/userfiles/files/green-CERTIFICATE-Kaskada-2021-4.jpg][/userfiles/files/Certificate-Kaskada-Ltd-0245GF_signed_1.png][/userfiles/files/VERPAKUNGREGISTER_-ENGL.jpg]

Дружеството е член на:
АНК- Германо- Българска индустриално търговска камара;
Съюз на международни превозвачи.