Търговия с полимери

Търговия с полимери

КАСКАДА ООД е най- голямата българска фирма, дистрибутор и търговец на полимери на българския пазар. Търгува с над 30 000тона годишно първични полимери и над 9 600тона регранулати в страната и чужбина.

Основните видове полимери, с които търгува са: Полипропилен, Полиетилен, Полистирол, Полиамид, ABS, Инженерни Пластмаси Мастербачи и Пигменти и Адитиви.

КАСКАДА ООД осъществява търговски взаимоотношения с водещи европейски компании и поддържа на склад широка гама стандартни и инженерни полимерни суровини.

КАСКАДА ООД създава и поддържа отношения на партньорство с клиентите и се стреми да ги информира за всички нови полимерни суровини, старае се да им предоставя професионална консултация и да задоволява тяхното търсене. Компанията разполага с производствена и складови бази в  Пловдив и Бургас